• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Triển khai và hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Triển khai và hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NỖ LỰC VƯƠN LÊN

HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NỖ LỰC VƯƠN LÊN

6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có trên 470 HTX, với 6.203 thành viên, doanh thu HTX ước đạt 1,17 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 127 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của một la...

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 – Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 – Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 – Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Hide Main content block
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm...

     Ngày 29/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương đến thăm v...

ĐẠI HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN...

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Phương Lâm – Đồng Tiến tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên nhiệm kỳ VIII (2022-2027). Đến ...

Chi đoàn thanh niên Liên minh Hợp tác xã...

 Ngày 28/4/2022, Chi đoàn thanh niên Liên minh Hợp tác xã tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có...

39 HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ...

  Trong tất cả các tiêu chí, chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định đến việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Và để đáp ứng đư...