• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

danh sách cán bộ 2

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HOÀ BÌNH - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ MAIL

CỐ ĐỊNH CQ

DI ĐỘNG

A

LÃNH ĐẠO

     

1

Trần An Định

Chủ tịch

3 852 340

0912615863

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trịnh Ngọc Thủy

Phó CT

3 893456

0912 574 220

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đinh Thị Ngọc Hoa

Phó CT

3 857 916

0915 80 4485

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B

CÁC PHÒNG, QUỸ HỖ TRỢ

     

I

VĂN PHÒNG

   

1

Nguyễn Ngọc Tú

Chánh VP

3 888 926

0988 960 993

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trịnh Ngọc Thông

Phó CVP

3 894 753

0915 116 651

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Thị Hương

Phó phòng

3 888 926

0946 066 966

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Kim Khánh

Văn thư

3 894 233

0363 755 947

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Bùi Thị Lan

NV

 

0977 352 914

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trương Nam Sơn

Lái xe

 

0945 762 666

 

7

Hoàng Anh Dũng

Bảo vệ

 

0336 636 553

 

8

Lê Văn Liễn

Bảo vệ

 

0912 000 826

 

II

KÊ HOẠCH HỖ TRỢ, QUỸ

   

1

Quách Chung Thanh

Trưởng phòng

3 857 917

0978 802 917

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đỗ Minh Phương

CV

3 896 625

0363 055 333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Thị Linh

CV

 

0966 036 286

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Thị Thu Hương

CV

 

0387 089 198

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Trần Thắng Long

CV

 

0943 571 291

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

NGHIỆP VỤ, KIỂM TRA, PHONG TRÀO

   

1

Nguyễn Thanh Tâm

CV

3 888 925

0987 225 584

nguyenthanhtam2019lmhtx

 

2

Trần Thị Thu Hằng

CV

 

0364 999 299

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Vũ Thái Sơn

CV

 

0827 577 785

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.