• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Toàn tỉnh có 244 hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp

dt 712019842 img-2864 Năm 2018, với sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, các địa phương đã thành lập mới 62 HTX và tổ hợp tác nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, gồm 13 HTX và 49 tổ hợp tác. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 244 HTX, tổ hợp tác, trong đó có 55 HTX và 189 tổ hợp tác.

 dt 712019842 img-2864

Với sự tư vấn, hỗ trợ của tổ chức Hội Nông dân, HTX Nông nghiệp Nhật Minh (Cao Phong) được thành lập mới và đi vào hoạt động kể từ quý IV/2018.

Phát huy vai trò trong xây dựng NTM, góp phần thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, Hội Nông dân tỉnh đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ đối với các tổ hợp tác, HTX, chủ yếu về quy trình thành lập, một phần vốn, giống, vật tư từ nguồn quỹ hỗ trợ và kết nối với các bên liên quan để hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn, theo dõi quá trình hoạt động của HTX. Mặt khác can thiệp thông qua vận động một số xã hỗ trợ đất để HTX xây dựng, cải tạo trụ sở.

Theo: baohoabinh.com.vn