• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

tài liệu họp Ban chỉ đạo Phát triển KTTT tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình;

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 17/01/2020 về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2020. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Hòa Bình, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Nội dung tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. được đang tải trên http://lmhtx.hoabinh.gov.vn/index.php/tra-cuu-van-ban