• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

dt 18120211745 ltt 1106Ngày 18/1, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tác động trực tiếp đến hoạt động của nhiều hợp tác xã (HTX), nhất là các HTX vận tải, du lịch, dịch vụ. Các HTX tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chợ, điện năng đều giảm nguồn thu do sản xuất đình trệ, các hợp đồng, đơn hàng tạm ngừng triển khai. Tuy nhiên tới nay, dịch bệnh được kiểm soát nên hoạt động của các HTX cơ bản đang dần được khôi phục; nhiều HTX biết tận dụng cơ hội đã phát triển tốt, có kết quả tăng trưởng cao hơn năm trước.
 
Trong năm, toàn tỉnh có 20 tổ hợp tác (THT) thành lập mới, 66 HTX thành lập mới, vượt kế hoạch năm đề ra. Lũy kế tới nay có 203 THT với trên 3.000 thành viên, doanh thu bình quân 581 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân 52 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người 1,4 triệu đồng/tháng; có 422 HTX với 12,7 nghìn thành viên, doanh thu bình quân 3,24 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 401 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.
 
Chỉ tiêu năm 2021, thành lập mới từ 65 HTX, liên hiệp HTX và 15 THT; doanh thu bình quân 1 HTX tăng 6 - 8%. Thu nhập bình quân của lao động tăng từ 3 - 5%. Bồi dưỡng cho 500 lượt cán bộ, thành viên HTX. Xây dựng được 20 mô hình HTX điển hình tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ KTTT tỉnh đánh giá cao hoạt động của BCĐ trong thời gian qua. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều HTX đã mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sản phẩm của HTX, THT đa dạng hơn; nhiều HTX đầu tư và thực hiện liên kết đa dạng với các thành phần kinh tế, ứng dụng công nghệ cao để phát triển bền vững. Đặc biệt, các HTX đã chủ động đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cho hàng hóa, xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Đa phần HTX có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, liên kết, tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ lẻ, thiếu bền vững. Nguồn lực ngân sách dành cho hỗ trợ phát triển KTTT, HTX năm 2020 còn hạn chế.  Đến nay, toàn tỉnh còn 119 HTX thành lập mới chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các thành viên BCĐ tiếp tục tham mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT. Tập trung triển khai chương trình OCOP, phát triển toàn diện các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Các ngành, địa phương dựa theo tiềm năng hiện có, vận động thành lập HTX theo lĩnh vực, thế mạnh. Tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu tạo điều kiện cho KTTT phát triển bền vững.
                                                                                                                  trích:Báo Hòa bình