• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY HTX VIỆT NAM 11/04 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

7523Chiều 8/4, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị Kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã (HTX) Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2021) và tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh, Đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan đã tới dự hội nghị

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của phong trào HTX 75 năm qua. Phong trào HTX được thành lập từ năm 1945, lấy 11/4 là ngày HTX Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào HTX ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Ngay từ giai đoạn 1945 – 1955 HTX cùng với kết quả của cải cách ruộng đất đã góp phần giải phóng nông dân khỏi sự ràng buộc của phương thức sản xuất phong kiến, đưa nông dân lên vị trí người làm chủ… Phong trào HTX tiếp tục có sự phát triển mới qua từng giai đoạn của đất nước.

Hòa Bình là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp, sự chung tay góp sức của các sở, ban, ngành, đoàn thể đã giúp thành phần KTTT, HTX của tỉnh vượt qua thách thức để phát triển. Từ HTX đầu tiên của tỉnh được thành lập tháng 5/1958 tại xóm Nội, xã Hạ Bì, huyện Lương Sơn (nay là huyện Kim Bôi). Đây là hợp tác xã bậc thấp với 23 hộ, công hữu ruộng đất, thuê trâu bò, qua một vụ thu hoạch, năng suất đạt 32 tạ/ha đã tạo động lực cho Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

z2430397719764 1210a4d4d80707b177bf58faabbcde71

Quang cảnh hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh có 203 THT và 422 HTX, trong đó có: 294 HTX nông nghiệp; 97 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp. Các THT và HTX ngày càng được củng cố, đổi mới, phát triển và hoạt động có hiệu quả, hàng năm đã giải quyết được công ăn việc làm cho hơn 21.778 lao động, với thu nhập bình quân người lao động đạt 4 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, số HTX thành lập trên 60 HTX, các HTX đã tập trung sản xuất kinh doanh, liên kết với các doanh nghiệp, và liên kết với nhau để sản xuất theo chuỗi giá trị và hình thành HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến. Hoạt động của các HTX, THT trong những năm qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhất là vùng nông thôn, miền núi, ổn định an sinh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và làm nghĩa vụ với ngân sách địa phương.

z2430378353420 2d47289286618c35433c8f9edc9ad6d2

ẢNH 75

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và tặng hoa chúc mừng Liên minh HTX tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày HTX Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ KTTT tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phần KTTT, HTX trong thời gian qua. Thời gian tới, để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Liên minh HTX tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ HTX phát triển, xây dựng các hoạt động hỗ trợ theo hướng chuyên nghiệp hóa. Đối với các HTX cần phải chủ động xây dựng, phát triển hình thành chuỗi liên kết sản xuất; thu hút doanh nghiệp chế biến, bao tiêu sản phẩm; ứng dụng hiệu quả thành tựu KHCN. Các cấp, ngành phải thống nhất ý chí, hành động, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, phát triển KTTT, HTX; chú trọng lồng ghép các chương trình MTQG với hoạt động phát triển KTTT, HTX. Kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của BCĐ KTTT tỉnh, cụ thể hóa triển lược phát triển KTTT giai đoạn 2021-2030 đối với từng địa phương. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với các HTX, hướng dẫn thành lập HTX xuất phát từ nhu cầu của địa phương, giành nguồn lực hỗ trợ HTX...

z2430397413536 9a45fc895ea2de4906ccc685b5d1e176

Đồng chí Trần An Định - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phát động phong trào thi đua năm 2021

Phát động phong trào thi đua năm 2021, Đồng chí Trần An Định - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh kêu gọi toàn thể thành viên hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, thu hút phát triển thành viên; xây dựng các mô hình hợp tác xã sản xuất hiệu quả..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, khẳng định vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế của tỉnh.

ẢNH 75.jpg1

Trao giấy công nhận HTX điển hình tiên tiến năm 2020 cho 24 HTX

75 2

Đồng chí Trịnh Ngọc Thủy - Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Hội Nông dân, Ban Dân tộc tại lễ ký kết.

Tại Hội nghị, Liên minh HTX tỉnh đã trao giấy công nhận HTX điển hình tiên tiến năm 2020 cho 24 HTX trên địa bàn tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ mỗi bên, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2021 với Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc.

Thanh Tâm - NVKTPT