• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW NGÀY 9/3/2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Tại phiên họp ngày 14/02/2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Xem tiếp...

 

Danh sách các HTX thành viên Liên minh HTX tỉnh Ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

Xem tiếp...

Bộ Chính trị: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếuộ Chính trị: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu

30-3-2020-2-696x375

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Xem tiếp...

Báo cáo về tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phối cấp Covid-19, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có báo cáo số 173/BC-LMHTXVN ngày 16/3/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Xem tiếp...