• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX

b33e6e71ee10e9d1d153c42d4f3b0122

Ngày 9/3/2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 70-KL/TW, ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Xem tiếp...

 

Khơi dậy lợi thế nuôi trồng thủy sản

dt 1722020856 a6 1

 Tỉnh ta có tiềm năng phát triển thuỷ sản tương đối lớn với trên 14.560 ha mặt nước ao, hồ, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện và nhiều sông, suối có thể nuôi cá lồng bè, hoặc tổ chức quản lý bảo vệ để tái tạo phát triển nguồn lợi cho khai thác tự nhiên. Bên cạnh đó, nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên và khu hệ cá phân bố trên các loại thuỷ vực tương đối phong phú. Đây là tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản, góp phần thúc đẩy kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân vùng có lợi thế.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ

7

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ngày 20/2/2019 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế hỗ trợ Hợp tác xã và xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Xem tiếp...