• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT NÔI CUNG CẦU CHO CÁC HTX NĂM 2020

Nhằm tạo cơ hội cho các HTX có dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh các sản phẩm chất lượng của mình đến doanh nghiệp, các đơn vị có nhu cầu kết nối, phân phối, tiêu thụ; Các doanh nghiệp có dịp tìm kiếm các sản phẩm uy tín, đạt chất lượng; Các cơ quan quản lý nắm băt thục trạng, tiềm năng phát triển của KTTT, HTX. Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu năm 2020.

Hội nghị Kết nối cung cầu được tổ chức từ ngày 24/12 đến 26/12/2020. tai khách sạn GRAND HOTEL diamond palace, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình. Kính mời các HTX trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu kết nối, bao tiêu sản phẩm tới tham dự Hội nghị.

 chi tiết văn bản được đăng tải trên websie: lmhtx.hoabinh.gov.vn/ văn bản điều hành.